handlingar.nacka.se - /Handlingar/Kommunfullmaktige/2019/KF_2019-06-17/


[To Parent Directory]

6/5/2019 1:42 PM 139520 00_Kallelse_KF_2019-06-17.pdf
6/10/2019 12:42 PM 180672 00_Kallelse_KF_2019-06-17_rev190610.pdf
6/18/2019 8:41 AM 3004130 00_Protokoll_KF_190617_omedelbar_justering.pdf
6/26/2019 10:41 AM 452249 00_Protokoll_KF_2019-06-17.pdf
6/18/2019 9:45 AM 20186 00_Votering_1_ärende_7_Insynsplatser_i_kommunala_nämnder.pdf
6/18/2019 9:46 AM 20178 00_Votering_2_ärende_8_Kommunal_hemstjänst.pdf
6/18/2019 9:47 AM 20184 00_Votering_3_ärende_9_Placering_av_förskola_i_Järla.pdf
6/18/2019 9:47 AM 20182 00_Votering_4_ärende_12_Stöd_till_studieförbunden.pdf
6/18/2019 9:47 AM 21634 00_Votering_5_ärende_35_Överlåtelse_av_Fisksätraskolan.pdf
6/18/2019 9:48 AM 20171 00_Votering_6_ärende_36_strategi_för_miljöambitioner_i_stadsutvecklingen.pdf
6/5/2019 1:55 PM <dir> 04_Motion_Klimatsekretariat_i_Nacka
6/5/2019 1:55 PM <dir> 05_Motion_Klimatperspektiv_i_beslutsunderlag
6/5/2019 1:55 PM <dir> 06_Motion_Krav_vid_upphandling_livsmedel
6/5/2019 1:55 PM <dir> 07_Motion_Insynsplatser_i_kommunala_nämnder
6/5/2019 1:55 PM <dir> 08_Motion_Kommunal_hemtjänst
6/5/2019 1:55 PM <dir> 09_Motion_Placering_av_förskola_i_Järla
6/5/2019 1:55 PM <dir> 10_Motion_Förslag_arbete_med_familjerådgivning
6/5/2019 1:55 PM <dir> 11_Motion_Kunskap_om_trycksår
6/5/2019 1:55 PM <dir> 12_Motion_Stöd_till_studieförbunden
6/5/2019 1:55 PM <dir> 13_Motion_Vegonorm_i_kommunens_verksamhet
6/5/2019 1:55 PM <dir> 14_Motion_Utmärkelse_föreningar_som_stödjer_samåkning
6/5/2019 1:55 PM <dir> 15_Motion_Lekvärdesfaktor_för_förskolornas_utemiljöer
6/5/2019 1:55 PM <dir> 16_Motion_Förebyggande_arbete_för_personer_med_funktionsvariation
6/5/2019 1:55 PM <dir> 17_Motion_Förslag_om_en_klimatsamordnare
6/5/2019 1:55 PM <dir> 18_Motion_Förslag_om_p-bevakning
6/5/2019 1:55 PM <dir> 19_Motion_Tiggeriförbud_Nacka
6/5/2019 1:55 PM <dir> 20_Motion_Markanvisningstävling_för_plusenergihus
6/5/2019 1:55 PM <dir> 21_Motion_Medlemskap_i_Carbon_Neutral_Cities_Alliance
6/12/2019 4:46 PM <dir> 22_Enkel_fråga_Förändringar_Fisksätra_försäljning_skolbyggnad
6/12/2019 4:46 PM <dir> 23_Enkel_fråga_Plats_idrottsutövande_på_Sicklaön
6/12/2019 4:46 PM <dir> 24_Enkel_Fråga_Risk_konsekvensanalys_av_tunnelbaneavtalet
6/12/2019 4:46 PM <dir> 25_Enkel_Fråga_Valfrihet_för_elever_och_föräldrar_vid_Fisksätraskolan
6/12/2019 4:47 PM <dir> 27_Interpellation_Kommunens_utnyttjande_av_VA-_och_avfallskollektiven
6/13/2019 9:51 AM <dir> 28_Interpellation_Insatser_för_elever_på_Fisksätraskolan
6/13/2019 11:31 AM <dir> 29_Interpellation_Socialtjänsten_i_Nacka_kommun
6/5/2019 1:56 PM <dir> 33_Sammanträdesdagar_2020
6/10/2019 1:56 PM <dir> 34_Yttrande_detajlplan_vikingshill
6/10/2019 1:47 PM <dir> 35_Fisksätraskolan_överlåtelse
6/10/2019 1:47 PM <dir> 36_miljö_och_klimatambitioner_i_stadsutvecklingen
6/10/2019 1:48 PM <dir> 37_Förvärv_av_fastighet_i_Kummelnäs
6/10/2019 1:48 PM <dir> 38_Ingen_utdelning_från_stiftelsen_Sociala_Samfonden
6/17/2019 3:32 PM <dir> 39_Tertialbokslut_1_2019_Nacka_kommun
6/17/2019 3:31 PM <dir> 40_Investeringsbeslut_och_sammanställning_T1_2019
6/10/2019 1:48 PM <dir> 41_Motion_Dansbana_i_Nacka
6/10/2019 1:48 PM <dir> 42_Motion_Insamling_matavfall
6/10/2019 1:48 PM <dir> 43_Motion_Grillplatser_i_fritids_och_grönområden
6/10/2019 1:48 PM <dir> 44_Motion_Förslag_på_simundervisning
6/10/2019 1:48 PM <dir> 45_Motion_Kretsloppspark_i_Nacka
6/10/2019 1:48 PM <dir> 46_Motion_utnyttja_3D_fastighetsbildn_o_hitta_nya_idrottsytor
6/10/2019 1:48 PM <dir> 47_Motion_planera_fler_bostäder_för_äldre_i_nacka
6/10/2019 1:49 PM <dir> 48_Motion_klimatneutral_betong
6/10/2019 1:49 PM <dir> 49_Motion_Narkotikahundar
6/13/2019 9:11 AM <dir> 50_Anmälningar
6/18/2019 9:26 AM <dir> 52_Inkomna_motioner_interpellationer